Życiorys - prof. Janusz Przybylski

Idź do spisu treści

Menu główne:

ŻYCIORYS

Janusz Przybylski urodzony w Łodzi, kształcenie muzyczne rozpoczyna w wieku 9 lat. Kończy dwa wydziały P.W.S.M. w Łodzi, początkowo jako instrumentalista a następnie wydział teorii, kompozycji i dyrygentury otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Jeszcze podczas studiów instrumentalnych podejmuje pracę w orkiestrze Państwowej Filharmonii w Łodzi. W 1964 otrzymuje od ówczesnego Dyrektora Artystycznego Filharmonii Krakowskiej Henryka Czyża propozycję objęcia kierownictwa chóru zawodowego tej instytucji. Tam uczestniczy w przygotowaniach chórów do nagrań płytowych Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, za co otrzymuje w 1968 roku wraz z Henrykiem Czyżem i Józefem Suwarą prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki.

W latach 1970 – 80 był dyrektorem Artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej. W 1972 wyjeżdża do Włoch otrzymując stypendium Rządu Włoskiego gdzie studiuje pod kierunkiem Franco Ferrary. W latach 1975 –76 kształcił się w Konserwatorium Leningradzkim u Prof. Arwida Jansonsa. Po powrocie do kraju wykładał jako docent kontraktowy w P.W.S.M. w Gdańsku. Funkcję kierownika muzycznego Warszawskiej Opery Kameralnej obejmuje z początkiem 1980 r. by po dwóch latach przyjąć stanowisko zastępcy Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie. Pracuje równocześnie w Akademii Muzycznej w Warszawie prowadząc jej orkiestrę symfoniczną. W latach 1984 – 93 był kolejno Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej później Filharmonii Bałtyckiej. W 1992 kończy Podyplomowe Studium Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Gdańskim. Od września 1994 do czerwca 1996 był Dyrektorem Artystycznym Opery Narodowej w Skopie (Macedonia).

Od 1991 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1997-1999 był konsultantem artystycznym Filharmonii w Koszalinie i w Olsztynie.

Występuje na wszystkich ważniejszych scenach i estradach koncertowych Polski. Dokonał wielu nagrań płytowych a także dla potrzeb radia, telewizji i filmu. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień regionalnych, resortowych i państwowych. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zagranicznych np. nagroda niemieckich krytyków muzycznych za najlepsze przedstawienie roku 1986 i 1989 wystawione i prezentowane w Niemczech, odznaczenie Emiratu Kuwejtu i wiele innych. Od 01 listopada 1999 do 06 lutego 2000 odbył tournee europejskie z Orkiestrą i Baletem Teatru z St. Petersburga z którym współpracuje i występuje do dziś. Współpracuje również z Teatrem Bolszoj w Mińsku, Operą z Woroneża i Operą i Filharmonią we Lwowie z którymi odbywa regularne tournee i koncerty zagraniczne. W październiku 2001 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od września 2003 do grudnia 2007 roku ponownie jest Kierownikiem Muzycznym Opery Bałtyckiej. Aktualnie współpracuje również z Petersburskim Teatrem Tańca, Moscau Imperial Balett, Państwowym Teatrem Opery i Baletu z Woroneża, Teatrem Wielkim z Mińska oraz Narodową Operą i Filharmonią we Lwowie i Skopje. Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Dyrygentów Orkiestr Dętych i profesorem dyrygentury symfonicznej i operowej Wydziału Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Gdańsku. W listopadzie 2006 nagrodzony Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Medalem Św. Jakuba za upowszechnianie kultury muzycznej miasta Olsztyn. 28 października 2007 uhonorowany odznaczeniem Gloria Artis i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk za wybitny wkład w krzewieniu kultury muzycznej na Pomorzu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego